Johtokunnan järjestäytymiskokous

13.1.2016

Pesä-Kiilojen johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Teemu Koskelan ja sihteeriksi Mirella Huhtalan.

Pesä-Kiilojen puheenjohtajana jatkaa Jaana Ojaniemi ja johtokuntaan uutena valittiin Niina Tiitto. Ojaniemi ja Tiitto ovat seuran rahastonhoitajia.

Liitteenä johtokunnan laatima jäsenkirje.