Tietosuojalaki GDPR ja seuran tietosuojaseloste

22.5.2018

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation = GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on mm. parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa sekä vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin.

Keskeistä ja uutta tietosuoja-asetuksessa on muun muassa riskiperusteinen lähestymistapa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava ja dokumentoitava.

Pesä-Kiilojen tietosuojaseloste