Johtokunnan järjestäytymiskokous

9.1.2012

Pesä-Kiilojen johtokunta kokoontui ensimmäistä kertaa vuodelle 2012.

Johtokunta valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Ilkka Aution, siteeriksi Maria Laurilan ja talousvastuun jakavat puheenjohtajat Jaana Ojaniemi ja Ilkka Autio.

Johtokunta päätti lähettää jäsenkirjeen tammikuun aikana, jonka mukana on myös jäsenmaksu.

Tulevan kauden kausimaksuiksi päätettiin seuraavaa: G- ja F-juniorit sekä pesiskoululaiset 35 €, E - ja D-juniorit 50 € ja C-juniorit 60 €.

Johtokunnan kokouksen jälkeen kokoontui markkinointiryhmä, joka aikataulutti kevään toiminnan omalta osaltaan.