Vetäjäpalaveri!!!!!

23.3.2009

Vetäjäpalaveri maanantaina 6.4.09 klo 18 yläasteella. Kaikkien vetäjien läsnäolo välttämätöntä. Tietoa kesän peleistä, vanhempainillasta yms.