Toimintasuunnitelma

22.2.2005

Haapajärven Pesä-Kiilojen toimintasuunnitelma vuoksiksi 2004 - 2006. Toimintasuunnitelma julkaistiin jo keväällä 2004, ja nyt se on nähtävinä myös näillä uusilla sivuilla.

PESÄ-KIILAT SINETTISEURAKSI

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2004 – 2006

1. KASVATUKSELLISUUS

TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT

Pesä-Kiilat ry:n tavoitteena on kansallispelin välityksellä tarjota haapajärvisille ja lähialueen lapsille ja nuorille monipuolinen harrastus. Pyrimme siihen, että pesäpallon pariin tulleilla on mahdollisuus edetä omien kykyjensä edellyttämälle tasolle niin kilpailu-, valmennus-, kuin tuomaritoiminnassa. Pyrimme antamaan elämyksiä Ronkaalassa koko perheelle.

SEURAN ARVOT

Pesä-Kiilat toimii kasvattajana ja nuorten tukijana. Pyrimme tekemään yhteistyötä naapuriseurojen, piirin ja liiton kanssa, jotta pesäpallon arvostus nousisi. Me ajattelemme, että lapset ja nuoret osallistuvat pesäpallotoimintaan vapaaehtoisesti. Innostuneille junioreille on tällöin mahdollisuus opettaa muutakin kuin pesäpallotaitoja. Toiminnan avulla saavutetaan kasvatustavoitteita helposti. Esimerkiksi sosiaalisuuteen kasvaminen tapahtuu toimimalla yhteistyössä, auttamalla toisia ja toimimalla omatoimisesti.

SEURAN YHTEISET PELISÄÄNNÖT

Pesä-Kiilat pyrkii olemaan yhtenäinen seura, jossa jokaista joukkuetta, pelaajaa, valmentajaa ja muita toimijoita kuunnellaan. Me olemme ylpeitä omasta seurastamme ja pyrimme kaikella tekemisellämme antamaan positiivisen kuvan seurastamme ja pesäpallotoiminnasta yleensä. Seuran yhteiset pelisäännöt laaditaan vuosikokouksissa toimintasuunnitelman- ja kertomuksen yhteydessä.

VUOSITTAISET PELISÄÄNTÖTEEMAT

Vuonna 2004 pääteemana on yhteistoiminnan ja talkoohengen elvyttäminen.

Vuonna 2005 Suurleirivuonna pelisääntöteemana voitaisiin pitää kestävää kehitystä ja ympäristöteemaa.

Vuosi 2006 voi tuoda tullessaan jo uudet haasteet ja on elettävä nykypäivää, joten sen hetkistä tarvetta on vaikea arvioida.

SEURA-AAPISEN LUOMINEN

Pyritään tekemään vetäjien kanssa yhteistyössä esim. JPVT-koulutuksen lopputyönä.

YMPÄRISTÖVASTAAVAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

Pesä-Kiilojen johtokunta vastaa kaikella toiminnallaan ja esimerkillään tästä.

Vuonna 2004 olemme tehneet sopimuksen Haapajärven Kaupungin kanssa, jonka pelisääntöjen mukaisesti me olemme lupautuneet huolehtimaan Ronkaalan alueen siisteydestä.

TURVALLISUUSVASTAAVAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

Pesä-Kiilojen turvallisuusvastaavana toimii Tapio Kankkunen. Hän huolehtii, että seuralla on riittävä määrä kortillisia järjestysmiehiä takaamassa katsojien ja pelaajien turvallisuudesta pelien aikana. Hän laatii yhdessä järjestysmiesten kanssa turvallisuussuunnitelman, jonka laatimiseen osallistuvat myös tarvittavat viranomaiset.

2.  OHJAAJIEN KOULUTUS

OHJAAJAREKISTERI

Junioripäällikkö Vesa Puputti päivittää ohjaajarekisteriä.

Seurassa on seuraavat tutkinnot:

PLVT: Tuomo Tiitto ja Jaana Puranen

NPVT: Vesa Puputti, Sauli Sornikoski ja Tuomo Tiitto

JPVT: Sanna Hietala, Anu Koivuaho, Hanne Kähtävä, Inka Tiitto, Niklas Tiitto, Joonas Puputti, Vesa Puputti, Jaana Puranen, Maarit Mustonen, Teija Kalajanniska, Päivi Härkönen, Katja Vilppola, Katja Saaranen, Pauli Korkiakoski, Petri Huhtala

NUORET JOHTAJAT: Katja Saaranen, Anu Koivuaho, Sanna Hietala, Teemu Koskela, Pauli Korkiakoski, Petri Huhtala

KOULUTUSSUUNNITELMA

Pesä-Kiilat kouluttaa vetäjiään tarpeen ja halukkuuden mukaan. Seura pyrkii kustantamaan koulutukset kokonaisuudessaan. Tavoitteena on, että joka vuosi koulutettaisiin uusia nuoria ja myös vanhempia.

3. JOUKKUETOIMINTA

JATKUMON TURVAAMINEN JA UUSIEN JOUKKUEIDEN PERUSTAMINEN

Pesä-Kiilat pyrkii huolehtimaan kaikista joukkueistaan niin, että kiinnostus pesäpalloon säilyy lasten ja nuorten kasvaessa aikuisiksi. Pesä-Kiilojen koululähetit kertovat lapsille toiminnasta ja antavat mahdollisuuden kokeilla lajia. Vuonna 2004 on tarkoitus harjoittelijan turvin kiertää kaikki haapajärviset koulut, joten tavoitteena on, että kaikki ala-asteikäiset osallistuvat pesistaitorataan.

TOIMIVAN JOUKKUEEN EDELLYTYKSET

Kaikilla joukkueilla ainakin yksi koulutettu vetäjä ja nuorimmissa joukkueissa olisi yksi aikuinen ihminen ”isänä tai äitinä”. Nämä aikuiset olisivat myös tukena valmentajalle ja pelinjohtajalle. Joka vuosi järjestetään kohtaamistalkoot, joihin kutsutaan kaikki vanhemmat kehittämään lasten ja nuorten toimintaa.

JOUKKUEKOHTAISET PELISÄÄNNÖT

Pesä-Kiilojen kaikki joukkueet laativat yhteiset pelisäännöt. Tämä käytäntö on ollut kaikilla joukkueilla käytössä vuodesta 2000. Vetäjäpalaverissa olemme sopineet, että kaikki juniorijoukkueet antavat tästä kopion junioripäällikkö Vesa Puputille arkistoitavaksi. Pyrkimys on myös laittaa kaikki pelisäännöt myös Pesä-Kiilojen internetsivuille.

TASAPUOLISUUDEN TOTEUTTAMINEN

Vetäjät pyrkivät kaikessa toiminnassaan olemaan lapsia kohtaan tasapuolisia. Tämä sama koskee myös johtokuntaa, joka tasapuolisesti tukee jokaista joukkuetta.

Juniorijoukkueissa tämä näkyy myös peliajan jakamisessa ja toimitsija- yms. tehtävissä. Ronkaalan hiekkatekonurmelle pääsevät harjoittelemaan jossain vaiheessa kaikki juniorijoukkueet ja mahdollisuuksien mukaan myös pelaamaan. Harjoitusajat on rakennettu niin, että arkisin klo 17.00 alkavat pelit voidaan pelata hiekkatekonurmella. Joukkueille on annettu mahdollisuus osallistua edustusjoukkueiden peleissä kioskitoimintaan, jonka tuotosta tietty osuus kohdennetaan ko. joukkueelle.

VALMENNUKSELLISET TAVOITTEET JA JOHTAVAT PERIAATTEET

Pesä-Kiilat kouluttaa kaikki vetäjät ja antaa kaikille mahdollisuuden edetä valmentajauralla. Seura on kustantanut koulutukset kokonaisuudessaan.

4. MONIPUOLISUUS

Harjoituksissa muistetaan lasten ikä ja kehitysvaiheet. Tämän periaatteen mukaisesti harjoituksissa opetetaan myös muita taitoja, eikä leikkiäkään unohdeta. Vetäjillä on mahdollisuus hankkia harjoituksiin myös ulkopuolisia vetäjiä eri seuroista. Harjoitusaikoja suunniteltaessa vetäjät huomioivat myös muut lajit. Esimerkiksi kesällä ei harjoituksia ole Kiilojen yleisurheilupäivänä, jotta kaikki halukkaat saavat osallistua myös näihin tapahtumiin. Lapselle annetaan mahdollisuus valita osallistuuko hän pesäpalloharjoituksiin tai –peliin, kun hänellä on toisen lajin kilpailut tai harjoitukset.

5. HARRASTETOIMINTA

PESISKOULUSUUNNITELMA

Pesä-Kiilojen pesiskoulut toimivat toukokuusta elokuuhun ja kaikki kiinnostuneet saavat osallistua toimintaan, vaikka eivät pelaisikaan ko. joukkueessa.

Pesiskoululaiset pelaavat kesäisin pieniä turnauksia ja harjoittelevat näin yhteistoimintaa muiden lasten kanssa. Pesiskouluvetäjinä toimivat joukkueiden vetäjät, palkattu työntekijä ja harjoittelijat.

6. NUORISOVASTAAVA

Pesä-Kiilojen nuorisovastaavana toimii Vesa Puputti ja hänen tukenaan on vetäjistä koottu ryhmä, jossa on myös lasten vanhempia. Johtokunnasta puheenjohtaja osallistuu näihin palavereihin. Tämä tiimi suunnittelee itsenäisesti lasten ja nuorten toimintaa.

7. TUOMARITOIMINTA

Pesä-Kiilojen tuomarivastaava Timo Sornikoski kouluttaa kaikki tuomarit ja jakaa tuomarivuorot tasapuolisesti. Tuomarivastaava huomioi lasten joukkueet ja heidän ikätasonsa. Hän toimii myös tarkkailijana ja tuomareiden tukena kesän aikana. Kaikki tuomarit ovat Pesä-Kiilojen kalenterissa, joka jaetaan kaikille pesä-kiilalaisille ja tämä toimii eräänlaisena rekisterinä. Nuorisotuomareita lähetetään halukkuuden mukaan leireille, jossa on lisäkoulutusta. Painotetaan myös tuomaritoiminnassa etenemismahdollisuutta. Oma vetäjä kouluttaa juniorit apuvalvojatehtäviin, joihin kaikki joukkueet osallistuvat.

8. TEKNIIKKAKISAT

Pesä-Kiilat järjestää vuosittain tekniikkakisoja joukkueille ja kouluille. Vuonna 2004 järjestettiin ystävänpäivänä tekniikkarata kaikille pesäpallosta kiinnostuneille. Keväällä 2004 Pesä-Kiilojen nuoriso-ohjaajaharjoittelija kiertää kaikki koulut ja pitää tekniikkakisoja. Pesä-Kiilat tarjoaa kaikille haapajärvisille koululaisille liput yhteen miesten ykkösjoukkueen peliin.

9. NUORET JOHTAJAT

Pesä-Kiilat on järjestänyt yhdessä Keski-Pohjanmaan Liikunnan kanssa Nuoret Johtajat-koulutusta. Kiinnostuksen mukaan tätä koulutusta tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa ja asiasta on Hannele Alanärän kanssa keskusteltukin.

10. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA

Pesä-Kiilat järjestää joka vuosi vanhempainillan, jolloin mietitään mm. kauden pelisääntöjä ja muita käytännön asioita. Vanhemmat osallistuvat myös Pesä-Kiilojen talkoisiin ja huolehtivat juniorijoukkueiden pelimatkoista vuoroperiaatteella.

11. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA

Yhteistyötä on tehty ja tehdään seurakunnan, Haapajärven Poliisin, kaupungin nuorisotoimen jne. kanssa.

12. VIESTINTÄ

Viestinnässä käytetään apuna koulujen ilmoitustauluja, Ronkaalan ilmoitustaulua,  paikallislehti Maaselkää ja omia www-sivuja. Pesä-Kiilojen www-sivut uudistuvat kevään aikana.

13. TALOUS

Pesä-Kiiloilla on yhteinen tili, jonka välityksellä hoidetaan kaikkien joukkueiden raha-asiat. Vuonna 2004 C-poikajoukkue on perustanut oman alatilin, jota he yhdessä vastaavan tilinhoitajan kanssa käyttävät. Tämä on kokeilu, josta saamme tietoa syksyllä.

14. KANNUSTAMINEN

Pesä-Kiilat on pyrkinyt kannustamisessa tasa-arvoisuuteen. Esimerkiksi seura palkitsee kauden päätteeksi kaikki D-junioreista alaspäin pesiskoulumitalilla. Vetäjät ovat pyrkineet myös pelipalkinnoissa tasa-arvoisuuteen, periaatteella jokaiselle pelaajalle palkinto jossain vaiheessa. Joukkueilla on yhteiset saunaillat kauden päätteeksi. Nuorille vetäjille on myönnetty vetäjästipendi, jolla heitä innostetaan jatkamaan hyvää harrastusta. Kaikille vetäjille pyritään järjestämään yhteinen tilaisuus esim. kiitoskahvien ja leivosten muodossa.

15. SEURAN KEHITTÄMINEN

Johtokunta on pyrkinyt kehittämään seuraa yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Järjestämme kehittämispalavereita, joihin kaikki seuran jäsenet voivat osallistua.

16. ARVIOINTI

Joukkueet suorittavat joukkuekohtaisen arvioinnin kauden päätteeksi. Arviointikeskusteluja käydään vanhempainilloissa ja joukkueiden sisällä. Keskusteluissa ilmenneet asiat tuodaan esille johtokunnalle, joka huolehtii asioiden viemisestä eteenpäin.