Pesä-Kiilat pelaa ykköspesistä kaudella 2014!

30.9.2013

Sotkamon Jymy-Pesiksen luovuttua miesten ykköspesispaikastaan 19.9.2013 päätti Suomen Pesäpalloliitto ry laittaa miesten ykköspesispaikan hakuun. Hakuaikaan mennessä 27.9.2013 miesten ykköspesispaikkaa hakivat Haapajärven Pesä-Kiilat ja Lievestuoreen Kisa.

Päätös:

Kilpailun johtoryhmä päätti kokouksessaan 30.9.2013 myöntää miesten ykköspesispaikan Haapajärven Pesä-Kiiloille toiminnallisten, taloudellisten ja kilpailullisten perusteiden johdosta kaudelle 2014.
.

Päätöstä tehdessään kilpailun johtoryhmä arvioi kokonaisuudessaan          
seuraavia seikkoja:                                                                                                

- Joukkueen tavoitteet
- Joukkueen alustava kokoonpanoluettelo (pelaajat, pelinjohtajat, valmentajat)
- Mahdollinen pelaaja- ja farmiyhteistyö
- Seuran viimeisen tilinpäätös (tase ja tuloslaskelma) ja arvio tämän vuoden taloudellisesta tuloksesta seurassa
- Lisenssipelaajien määrä sekä junioritoiminnan laatu ja laajuus
- Olosuhdevaatimuksien täyttyminen (pesäpallon olosuhdevaatimukset 2012-2017)
- Seuran edellisen kesän kilpailullinen menestys sarjassa         
- Muut hakemusmenettelyssä ilmenneet asian ratkaiseminen kannalta merkitykselliset seikat

Kilpailun johtoryhmän päätös perustuu pesäpallon kilpailumääräyksien pykälään 32.

Kilpailun johtoryhmä totesi lisäksi, että Lievestuoreen Kisan perusedellytykset ykköspesiksessä toimimiseen täyttyivät.

Haapajärven Pesä-Kiilat menettää oikeutensa miesten suomensarjapaikkaan kaudelle 2014.

Seppo Mustonen ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Pesä-Kiilat julkaisee joukkueen kuluvan viikon aikana.