Liikkuvat äänet ratkaisevat - kuntavaalit 2012

Ryhmittymille lähetetyt kysymykset:


Tavoitteet – viisi keinoa edistää liikettä:
1. Lisää tunti liikettä jokaiseen koulupäivään
Pari tuntia koululiikuntaa viikossa ei riitä lapsen hyvinvointiin ja vireyteen. Onko muilla tunneilla aina pakko istua paikoillaan? Onhan välitunneilla liikettä? Pidennetyt liikuntavälitunnit, koulumatkaliikunta ja kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa ovat esimerkkejä tavoista jokaisen lapsen liikunnan tukemiseksi.

2. Auta urheiluseuroja liikuttamaan
Seurat ja yhdistykset liikuttavat edullisesti ja osaavasti. Seurat myös luovat paikallista identiteettiä. Ne tarvitsevat tukea. Seurojen ja yhdistysten toimintaedellytyksiin sijoitettu euro moninkertaistuu vapaaehtoistyön kautta. Liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyötä tehdään Suomessa yli 5 miljoonaa tuntia kuukaudessa.

3. Kaavoita lisää liikettä
Yhdyskuntasuunnittelulla on aina vaikutuksia liikkumismahdollisuuksiin. Missä mahtuu pyöräilemään? Onko tilaa lenkkeillä? Löytyykö liikuntapaikka läheltä? Viihtyisä arkiliikuntaan kannustava elinympäristö on paitsi terveyttä edistävä, myös turvallinen, tasa-arvoinen ja kestävää kehitystä tukeva. Yhdyskuntasuunnittelulla vaikutetaan lähiliikuntamahdollisuuksiin – erityisesti lasten ja ikäihmisten toimintamahdollisuuksiin.

4. Lääkitse liikkeellä
Liikuntaa kannattaa hyödyntää lääkkeenä ja työkaluna sosiaali- ja terveyspalveluissa,erityisesti vanhustenhuollossa ja elämäntapasairauksien riskiryhmien kohtaamisissa. Kuntalainen pitää saada liikkeelle jo ennen kuin terveysongelmat alkavat. Liikunta on tehokas erinomainen ennaltaehkäisy-, hoito- ja kuntoutusmuoto moniin sosiaali- ja terveystoimen budjettia paisuttaviin kansantauteihin.

5. Tue urheilun osaamista
Valmentaminen ja tapahtumien järjestäminen vaativat osaamista. Tukemalla mm. urheilijoita tukevia verkostoja ja tapahtumien järjestämistä lisäät kuntasi elinvoimaa ja kiinnostavuutta.
Urheiluakatemiatoiminnan tukeminen edistää resurssien tehokasta käyttöä. Tapahtumien määrätietoinen kehittäminen tukee osaamista ja aluetaloutta sekä aktivoi kansalaistoimintaa.

Tekstissä on lainattu Karoliina Luotoa, LUM 8/12, SLU.fi.


KYSYMYKSET:


1. Mitä ajatuksia edellä mainitut viisi teesiä teissä herättää? Kommentoi lyhyesti jokaista kohtaa.
2. Syrjäytymisestä puhutaan valtakunnan tasolla, miten Haapajärvi tähän reagoi?
3. Urheiluseurat tekevät Haapajärvellä vapaaehtoistyötä ja ovat näin tukemassa koulun ja kodin kasvatustyötä. Olisiko teidän mielestänne mahdollisuuksia poistaa tai pienentää lasten ja nuorten salimaksuja?
4. RasTiimin oma kysymys:
Kaupunki rakentaa liikuntapaikkoja ja huolehtii niistä. Myös kartta on liikuntapaikka. Pitäisikö
kaupungin osallistua kartoituskustannuksiin?
5. Pesä-Kiilojen oma kysymys:
Pesä-Kiilat on vuosittain palkannut nuoria kesätöihin (tonnitalkoolaiset) kaupungin kautta, ja olemme vastanneet itse palkkauskustannuksista. Useissa kunnissa kunta palkkaa nuoria lasten ja nuorten ohjaustehtäviin. Miten näette, olisiko tämä toteutettavissa myös Haapajärvellä?