Paavo Ranua, Haapajärven Keskusta

Vastaukset kysymyksiin:

Vastaajana Paavo Ranua, Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

 

1. :1 Hyvä asia. On tärkeää ett lapset ja nuoret saadaan liikkumaan ja innostumaan liikunnasta.  Myös tunnilla liikkuminen on hyvä idea. Varsinkin ala-asteella esim. merkintöjen saaminen liikunnasta lisää innustusta liikkumiseen.
1:2. Seurat ja yhdistykset tekevät erinomaisen hyvää työtä.  Niiden toimintaedelletyksiä tulee auttaa ja tukea.
1:3. Yhdyskuntasuunnittelussa tärkeä rooli on nimeenomaan, että on helppo ja on innostavaa lähteä likkumaan myös jalkaisin ja pyörällä.  Tällä tavoin liikkuminen tulee olla myös turvallista.
1:4. Lisää liikkumista lasten lisäksi tarvitsevat myös keski-ikäiset ja vanhemmat.  Kaikki keinot joilla kuntalaiset saadaan liikkumaan, on tärkeää.  Siihen kannattaa satsata.
1:5. Hyvä urheiluseura on yksi hyvä vetovoimatekijä paikkakunnalle.  Yhdistys ja seuratoiminta on myös erinomaista sosiaalista yhteistyötä joka antaa paljon siinä mukana oleville.  Arvostuksella ja käytännön toiminnan tukemisella on autettava suroja.

2. Lisää resursseja tarvittaisiin.  Syrjäytymisen ennaltaehkäisy toisi säästöjä myöhemmin monikertaisesti uhraukseen verrattuna.

3. Kaikki lapset tulee olla samanarvoisessa asemassa.  Salimaksut eivät saisi olla este harrastamiselle ja liikkumiselle.

4. Kaikki harrastustoiminnan  ja liikkumisen tukeminen tulee olla tasapuolista.  Euromääräistä tukea ei tulisi antaa.  Tuki voidaan antaa käytännön työnä.

5. Kunta voisi palkata nuoria lasten ja nuorten ohjaustehtäviin.  Nämä palkatut olisivat työsuhteessa kuntaan.

Paavo Ranua
Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja