Jari Nahkanen, Haapajärven SPD

Vastaukset kysymyksiin:

Vastaajana Jari Nahkanen, Haapajärven Työväenyhdistys Sarastys ry

Koululiikunta, koulun liikuntakerhot ja liikkuminen välitunneilla sekä harrastepäivinä on erittäin tärkeää lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Haapajärven koulutoimessa on panostettu erityisesti
kerhotoimintaan ja kannustamiseen luonnossa liikkumiseen. Näin tulee olla jatkossakin.

Haapajärvellä on puututtu voimakkasti syrjäytymisen ehkäisyyn. Kaupungissa on erinomaiset liikuntapaikat. Allekirjoittaneen aloitteesta on tulossa frisbeegolfrata, toivottavasti saamme uuden tekonurmen Ronkaalaan ja jäljelle jääville kouluille Monitoimikentät - näistä hyötyisivät kaikki nuorista ikäihmisiin. Se, että puitteet luodaan on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on, että innoikkaita vetäjiä saadaan myös iltaisin nuorille.
Talkolaisuus täytyy nostaa edelleen keskiöön. Päättäjät luovat siis omilla toimillaan puitteet ja paikalliset toimijat hoitavat arjen pyörityksen.

Haapajärven kaupunki tukee jo nyt erittäin voimakkasti liikunta - ja nuorisotoimea mm. jäämaksuissa. Meillä harrastemaksut eivät ole suuri ongelma, mutta niille joille se on ongelma, olen tehnyt aloitteen syyskuussa
kaupunginvaltuustossa, jonka perusteella perustettaisiin rahasto vähävaraisten tai poikkeuksellisessa elämäntilanteessa olevien auttamiseksi. On tarkoitus, että sieltä voi hakea anonyymisti varoja lasten
harrastustuksiin. Käsittely olisi pienellä työryhmällä ja matalan kynnyksen periaatteella. Rahastoa olisivat perustamassa kaupunki ja paikalliset yritykset.

Kaavoituksella on iso merkitys liikumiseen ja turvallisuuteen. Asiaan on pyritty vaikuttaamaan sillä tavalla, että mm. yläasteen oppilaat ovat osallistuneet osayleiskaavan tekemiseen. Lisäksi yläasteen 9. luokkailaisille oppilaille on järjestetty asian tiimoilta Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen toimesta luento. Ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia on lisätty mm. Taistonpuiston osalta, mutta tulevana valtuustokaudella tulee panostaa katujen - etenkin kevyenliikenteen väylien kuntoon.

On pelkkä neuvottelukysymys kartoituksen osalta, mikä on kaupungin rooli. Hyvä, että Rastiimi on ollut aktiivinen asian suhteen, koska toimintaansa karttoja tarvitsee, mutta kyllä kaupunkinkin hyötyisi ajantasaisista yksityiskohtaisista kartoista.

Tonnitalkoolaisia esim. Pesä-Kiilojen käyttöön kannatan ehdottomasti. Se on osa SDP:n ajamaa nuorisotakuumallia, josta hyötyvät kaikki: yhteiskunta, kaupunki, seura sekä nuori.

Jari Nahkanen